Zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka

Sołtys wsi Łaszka zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka, które odbędzie się w dniu 11  czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Łaszce.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Omówienie spraw związanych z udziałem sołectwa w obchodach Dnia Rybaka.
3. Omówienie spraw związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Łaszka
Marian Nowak

Strona 5 z 1012345678910