Przerwa w dostawie wody


Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w związku z planowanym remontem sieci wodociągowej w dniu 01.03.2021 r. (poniedziałek) w prognozowanych godzinach od 10.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Sztutowo przy ulicach:

  • ul. Gdańska od nr 49 do nr 61,
  • ul. Zalewowa od nr 1 do nr 10,
  • ul. Zaułek.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędną na ten czas ilość wody.

W godzinach wyłączenia dostawy wody zostanie podstawiony pojazd z wodą do spożycia przez ludzi przy ul. Zalewowej (przy wjeździe na ul. Polną).

Spotkanie ws. drogi wojewódzkiej nr 501


Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca br. na wniosek Wójta Gminy Sztutowo, działającego w imieniu mieszkańców, w Urzędzie Gminy w Sztutowie odbędzie się spotkanie z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 501, inwestorem oraz wykonawcą budowy kanału żeglugowego przez Mierzeją Wiślaną.

Na spotkaniu przedstawiony będzie aktualny stan drogi nr 501 oraz omówione zostaną zamierzenia zarządcy w zakresie poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi.

Zachęcamy Państwa do pisemnego składania uwag dotyczących ww. drogi w terminie do 2 marca, adres do korespondencji info@sztutowo.ug.gov.pl
Państwa wnioski zostaną przedstawione na spotkaniu celem omówienia sposobu ich realizacji.

Źródło: Urząd Gminy w Sztutowie =>

Strona 1 z 11