Zebranie wiejskie Sołectwa Groszkowo

Sołtys wsi Groszkowo zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Groszkowie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Zmiany w realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2024 rok – podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Groszkowo
Leszek Trznadel

Strona 1 z 9123456789