Zebranie wiejskie Sołectwa Grochowo Pierwsze

Sołtys wsi Grochowo Pierwsze zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Grochowie Pierwszym.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego w 2021 roku.
3. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Grochowo Pierwsze
Piotr Stenka

Przerwa w dostawie wody


Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Odbiorców, że w związku z przełączeniem kolektora DN 600 w SUW Ząbrowo w nocy z 10.09.2020 r. na 11.09.2020 r. (czwartek/piątek) w godzinach od 00.00 do 04.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na całym terenie obsługiwanym przez naszą spółkę (za wyjątkiem gmin Sztutowo i Stegna – do linii rzeki Szkarpawa).

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie parametrów jakościowych wody na całym terenie obsługiwanym przez naszą spółkę. Pomimo tego woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy naszych Odbiorców jednakże działania te są konieczne w celu przeprowadzenia niezbędnych prac.

Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty Rybackie

Sołtys wsi Kąty Rybackie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kątach Rybackich.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
    przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
    na 2020 rok.
3. Zagospodarowanie środków funduszu
    sołeckiego na rok 2021 – podjęcie uchwały.
4. Sprawy różne.

Sołtys wsi Kąty Rybackie
Iwona Chlebowska

Zebranie wiejskie Sołectwa Płonina

Sołtys wsi Płonina zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Płoninie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2021 rok – podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Płonina
Katarzyna Choduń

Zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka

Sołtys wsi Łaszka zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Łaszce.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia
    środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Łaszka
Anita Knap

Zebranie wiejskie Sołectwa Groszkowo

Sołtys wsi Groszkowo zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Groszkowie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2021 rok – podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Groszkowo
Natalia Kompiel

(więcej…)

Zebranie wiejskie Sołectwa Sztutowo

Sołtys wsi Sztutowo zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sztutowie (wejście obok boiska Orlik).

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
    przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na
    2020 rok.
3. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2021 rok- podjęcie uchwały.
4. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Sztutowo
Zbigniew Marek Kacprzak

(więcej…)

Zebranie wiejskie Sołectwa Kobyla Kępa

Sołtys wsi Kobyla Kępa zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 12 września 2020 r. (sobota) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Kobylej Kępie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego na 2021 rok – podjęcie uchwały.
3. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Kobyla Kępa
Monika Siebert

Zebranie wiejskie Sołectwa Grochowo Trzecie

Sołtys wsi Grochowo Trzecie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Grochowie Trzecim.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Zmiana w realizacji Funduszu Sołeckiego na rok
    2020.
3. Ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu
    Sołeckiego w 2021 r.
4. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Grochowo Trzecie
Jan Mazur

Narodowe Czytanie 2020


Narodowe Czytanie jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 r., ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Zostało zainicjowane wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w ubiegłym roku osiem nowel.

Zachęcamy Państwa od udziału  w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania. Spotkajmy się

5.09.2020 (sobota ) o godz. 14.00

przed  Biblioteką w Sztutowie i wspólnie przeczytajmy

„Balladynę” Juliusza Słowackiego.

 

W razie niesprzyjające pogody będziemy kontynuować czytanie w pomieszczeniu biblioteki, zachowując zasady rygoru sanitarnego.

Serdecznie zapraszamy!

Strona 2 z 9123456789