__________________________________________________________________________________________________________________

Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty Rybackie odbędzie się w bibliotece

Sołtys wsi Kąty Rybackie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 17:30 w bibliotece w miejscowości Kąty Rybackie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Wyrażenie opinii mieszkańców w sprawie sprzedaży działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie, która z uwagi na swoje przeznaczenie służy upowszechnianiu kultury, sportu, ochronie zdrowia i oświaty.
2. Omówienie funduszu sołeckiego na rok 2024.
3. Omówienie i ustalenie lokalizacji miejsc postojowych pojazdów wolnobieżnych typu melex, na terenie sołectwa.
4. Sprawy różne.

Sołtys wsi Kąty Rybackie
Tomasz Derencz

Zebranie wiejskie Sołectwa Kobyla Kępa

Sołtys wsi Kobyla Kępa zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kobylej Kępie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie bieżących spraw i problemów mieszkańców.
3. Omówienie planowanego przebiegu wodociągu na Kobylej Kępie.
4. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Kobyla Kępa
Grzegorz Kucharski

Zebranie wiejskie Sołectwa Groszkowo

Sołtys wsi Groszkowo zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Groszkowie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie stanu realizacji zadania –„Remont drogi gminnej nr 180 057G w Groszkowie”.
3. Sprawy różne.
3. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Groszkowo
Leszek Trznadel

Zebranie wiejskie Sołectwa Grochowo Pierwsze

Sołtys wsi Grochowo Pierwsze zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 17.00 w pomieszczeniu socjalnym Gospodarstwa Rolnego w Grochowie Pierwszym.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Ustalenie dalszego postępowania w zakresie przebudowy drogi gminnej w Grochowie Pierwszym.
3. Perspektywy rozwoju boiska i placu zabaw.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Grochowo Pierwsze
Piotr Stenka

Spotkanie z mieszkańcami wsi Kąty Rybackie

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza Mieszkańców Sołectwa wsi Kąty Rybackie na spotkanie, które odbędzie się 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kątach Rybackich.

TEMATYKA ZEBRANIA :
● Omówienie Uchwały Nr LVIII/629/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie;
● Sprawy różne.

Robert Zieliński
Wójt Gminy Sztutowo

Zebranie wiejskie sołectwa Płonina

Sołtys wsi Płonina zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Płoninie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie stanu realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2316 G w miejscowości Płonina.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Płonina
Katarzyna Choduń

Zebranie wiejskie Sołectwa Sztutowo

Sołtys wsi Sztutowo zaprasza mieszkańców sołectwa Sztutowo na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Sztutowie (świetlica szkolna).

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Sztutowo
Zbigniew Marek Kacprzak

Zebranie wiejskie Sołectwa Grochowo Trzecie

Sołtys wsi Grochowo Trzecie zaprasza mieszkańców sołectwa Grochowo Trzecie na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Grochowie Trzecim.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie stanu zaawansowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Grochowie Trzecim dr. 180 051 G.
3. Zebranie od mieszkańców informacji na temat potrzeb przeprowadzenia prac związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych w sołectwie.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Grochowo Trzecie
Jan Mazur

Strona 3 z 512345