Zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka

Wójt Gminy Sztutowo zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. (środa).

I termin zebrania – godz. 12.00 – wymagana na zebraniu obecność 1/5 uprawnionych.
I termin zebrania – godz. 12.15 – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem prowadzenia dalszej części zebrania.
3. Przedstawienie tematyki zebrania .
4. Wybory Sołtysa Wsi .
     a/ zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi.
     b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi .
     c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .
     d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokółu Komisji
          Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 r.
6. Wolne wnioski i zapytania .
7. Zakończenie zebrania .

Wójt Gminy
Robert Zieliński

Nasz Wójt Nasza Gmina – informacja o wiecu


Istnieje poważne uzasadnienie, że Wojewoda Pomorski niesłusznie wygasi mandat naszego Wójta i wyznaczy nam na ten urząd komisarza.

Już raz mieliśmy taką sytuację po śmierci poprzednika. Niedobrze by było, aby rządami w naszej gminie zajęła się osoba niepochodząca z tego terenu i nieznająca realiów tu panujących.

Jak wiemy, w gminie były zbierane podpisy na listach poparcia dla naszego Wójta

W związku z tym, że sytuacja stała się poważna na komunikatorze Messenger jest rozpowszechniana następująca informacja:

„Kochani, potrzebna nasza pomoc i zaangażowanie. Na tą chwilę wygląda na to, że wojewoda wygasi mandat Robertowi i stracimy Wójta. Aby tak się nie stało musimy wszyscy pokazać, że Robert był naszym wyborem i nie chcemy komisarza. Planujemy zrobić wielki wiec poparcia i zbierać podpisy pod petycją, którą wyślemy do wojewody. Termin 9 sierpnia niedziela w Sztutowie. Potrzebne transparenty, chęci, przekazanie informacji dalej a przede wszystkim osobiste przybycie tego dnia i wyrażenie swojego poparcia podpisem. Damy radę?”

Wszystkich, dla których ważne jest dobro Naszej Gminy zachęcam do wzięcia czynnego udziału w organizowanym wiecu.


Informacja ta ma na celu poinformowanie zwolenników naszego Wójta o organizowanym wiecu w jego obronie.
Osoby, które są przeciwne osobie Roberta Zielińskiego informuję, że hejt w komentarzach w żadnej jego formie nie ujrzy „światła dziennego”, to nie ten portal i nie to miejsce.


 

Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim – Kąty Rybackie


W dniach 1-2 sierpnia 2020 roku na plaży w Kątach Rybackich odbędą się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim.

Organizatorzy: Gmina Sztutowo oraz Fundacja Ratownictwa i Sportów Wodnych Rescuehouse.
Honorowy patronat: Starosta Nowodworski Jacek Gross.

Zapraszamy wszystkich Ratowników Wodnych do wzięcia udziału w zawodach!

Szczegółowy opis oraz dokumenty w rozwinięciu.

(więcej…)

Strona 3 z 9123456789