__________________________________________________________________________________________________________________

Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty Rybackie

Sołtys Sołectwa  Kąty Rybackie na wniosek Wójta Gminy Sztutowo zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Kąty Rybackie na dzień 15 marca 2024 r. (piątek) na godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kąty Rybackie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Omówienie Uchwały Nr LVIII/629/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tk. Działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie oraz wniosku Sołtysa wsi Kąty Rybackie z 23.02.2024 r. w sprawie sprzeciwu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
2. Omówienie stanu realizacji inwestycji oraz zmian organizacji ruchu drogowego, związanego z przebudową drogi 501.
3. Zmiany Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
4. Sprawy różne.

Sołtys wsi Kąty Rybackie
Tomasz Derencz

Ogłoszenie CWŻ

Płukanie sieci wodociągowej 19.02.-22.03.2024

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wody u Odbiorców,

w dniach od 19.02.2024 roku do 22.03.2024 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na całym obszarze działania Spółki.

(więcej…)

Strona 4 z 512345