Sesja Rady Gminy Sztutowo – 13 wrzesień


13 września 2022 roku (wtorek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XLIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 13 września 2022r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 czerwca 2022r oraz z dnia 20 lipca 2022r.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno- zachodniej części wsi Sztutowo.
 6. Głosowanie nad rozstrzygnięciem uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo – według Załącznika Nr 4 od projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo
  na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sztutowo na rok szkolny 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/399/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2022 roku”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.227.240.72
Twój HOST to:   ec2-3-227-240-72.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code