Sesja Rady Gminy Sztutowo – 15 czerwiec


15 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XLI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 15 czerwca 2022r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Sztutowo.
 4. Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2022r.
 5. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Sztutowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
  a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sztutowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
  c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sztutowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022- 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Sztutowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.222.64.76
Twój HOST to:   ec2-44-222-64-76.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code