Sesja Rady Gminy Sztutowo – 25 październik


25 października 2023 roku (środa) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

LVI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 25 października 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Sztutowo oraz o oświadczeniach złożonych przez Wójta Gminy Sztutowo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/608/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/609/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 363/6 o pow. 0,0099 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 6 m 2 stanowiącej j część działki nr 349/4 położonej w Sztutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 16. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.222.64.76
Twój HOST to:   ec2-44-222-64-76.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code