Sesja Rady Gminy Sztutowo – 28 marzec


28 marca 2024 roku (czwartek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję:

LXI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 28 marca 2024r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2024 roku”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sztutowo w 2024 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sztutowo na lata 2022-2024” za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.227.240.72
Twój HOST to:   ec2-3-227-240-72.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code