Sesja Rady Gminy Sztutowo – 28 wrzesień


28 września 2023 roku (czwartek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

LV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 28 września 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej- działki nr 493 o pow.1122 m2, położonej w Kątach Rybackich.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 364/2 o pow. 0,0108 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Kątach Rybackich.
 8. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 20 lat części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 410/2 położonej w Sztutowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 298/5 położonej w obrębie geodezyjnym Kąty Rybackie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej nr 276/1 położonej w Sztutowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transport nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   34.228.52.21
Twój HOST to:   ec2-34-228-52-21.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code