Sesja Rady Gminy Sztutowo – 29 październik


29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

PORZĄDEK OBRAD SESJI :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja na temat zmian wprowadzanych do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Udzielenie przez Wójta Gminy odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych z poprzedniej sesji.
 6. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacje, zapytania, wnioski).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia/ odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka Nr 182 położonej w obrębie geodezyjnym Łaszka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej, położonej w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej 41 oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/332/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z konsorcjum stworzonym na potrzeby realizacji projektu Astronomy and Science Centre – Największy Publiczny Teleskop na Świecie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowanie organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2019-2022.
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej i Oddziałów Wygaszanego Gimnazjum w Sztutowie w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Sztutowo oraz przedstawienie informacji Wojewody Pomorskiego w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Wójta Gminy Sztutowo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
 22. Informacja Wójta Gminy Sztutowo na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sztutowo.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 24. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.227.240.72
Twój HOST to:   ec2-3-227-240-72.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code