Sesja Rady Gminy Sztutowo – 29 wrzesień


29 września 2022 roku (czwartek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XLIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 29 września 2022r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia 13 września 2022r.
 4. Wystąpienie Pana inż. Józefa Sarnowskiego, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, dyskusja.
 5. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r – odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 202 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w roku 2022 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo dla cmentarza komunalnego wraz ze strefą ochrony sanitarnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Sztutowo za osiągnięcia i zasługi dla Gminy Sztutowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości lokalowej położonej w Katach Rybackich przy ul. Rybackiej 41 a na okres 1 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Spółka z o.o. w Stegnie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości – plaży w Sztutowie i w Kątach Rybackich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Sztutowo.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 19. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code