Sesja Rady Gminy Sztutowo – 5 maj


5 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XL SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 05 marca 2022r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2022r oraz z dnia 19 kwietnia 2022r.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sztutowo w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/356/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 czerwca 2014r w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 772 o pow. 0,2073 ha obręb Kąty Rybackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00048165/8 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 416 o pow. 0,8625 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00051210/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej – działki Nr 332/7 o pow. 0,2146 ha obręb Sztutowo, dla
  której prowadzona jest księga wieczysta nr GD2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim,
  na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Sztutowo środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granicy portu morskiego w Kątach Rybackich.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.230.154.90
Twój HOST to:   ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code