Grochowo Pierwsze

Sołtys:  
e-mail: @
telefon:  
www: www.grochowopierwsze.e-sztutowo.pl
Uchwała Nr 1 / 2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grochowo Pierwsze
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku

pobierz_pdf


 

Niestety nie otrzymuję żadnych materiałów do publikacji.