Grochowo Trzecie

Sołtys: Jan Mazur
e-mail: @
telefon: 504 294 436
www: www.grochowotrzecie.e-sztutowo.pl
Uchwała Nr 3 / 2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grochowo Trzecie
z dnia 09 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku

pobierz_pdf


Niestety nie otrzymuję żadnych materiałów do publikacji.