Sztutowo

Sołtys: Janusz Charliński
e-mail: @
telefon: 601 463 812
www: www.sztutowo.e-sztutowo.pl
Uchwała Nr 2 / 2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sztutowo
z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku

pobierz_pdf