Dystrybucja żywności


Fundacja Strefa Mocy we współpracy z GOPS i Urzędem Gminy Sztutowo zaprasza osoby najbardziej potrzebujące do odbioru żywności w ramach programu POPŻ.

Dystrybucja paczek z produktami spożywczymi odbędzie się 17 grudnia w godz. 9-11 oraz 18 grudnia w godz. 13-15 w magazynie przy ul. Kanałowej w Sztutowie.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej na podstawie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Spotkanie robocze dotyczące budżetu gminy na 2019 rok


Urząd Gminy w Sztutowie zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie robocze dotyczące budżetu gminy na 2019 rok, które odbędzie się 12 grudnia (środa) o godzinie 12:00 w sali narad (pokój nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy w Sztutowie).

Prezentację poprowadzi pani skarbnik wraz z wójtem gminy.

Będzie można omówić, przeanalizować i przedyskutować najważniejsze aspekty projektu budżetu.

Po spotkaniu wyznaczone zostaną terminy spotkań komisji oraz termin sesji rady.

Strona 1 z 9123456789