Obiady ze szkolnej stołówki


Uprzejmie informuję, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców jesteśmy w stanie uruchomić kuchnię szkolną by przygotowała posiłki dla uczniów. Nie możemy wydawać ich w stołówce, ale moglibyśmy przygotowywać dwudaniowe obiady na wynos i byłyby one do odebrania ze szkoły w godzinach 13.00 – 17.00.

Koszt dwudaniowego obiadu dla dziecka wynosiłby 6,20. Na tą kwotę składają się: 4,00 – „wsad do kotła” i 2,20 – koszt jednorazowego opakowania biodegradowalnego.

Istnieje możliwość wynajęcia kuchni szkolnej ajentowi zewnętrznemu, który przygotowywałby obiady dla dorosłych.  Wówczas cena obiadu musiałaby uwzględniać: wielkość porcji, podatek, VAT  oraz koszty przygotowania i wynosiłaby 15.00 zł.

Posiłki moglibyśmy przygotowywać od 1 grudnia 2020.

Osoby zainteresowane proszę o informacje poprzez kontakt z Panią Martą Kiernicką poprzez:

  • dziennik elektroniczny (jeden z Administratorów szkoły)
  • mailowy: m.kiernicka@szkolasztutowo.pl
  • telefoniczny pod numerem 55 247 94 58 lub 55 247 83 42 wew. 6

Sylwia Owsińska

Płukanie sieci wodociągowej


Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.11.2020 roku do 20.12.2020 roku przystąpił do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej. 

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. W części miejscowości w ciągu dnia, w godzinach od 8:00 do 14:00, prowadzone będzie również płukanie sieci przy użyciu hydrantów przeciwpożarowych.

(więcej…)

Strona 1 z 1012345678910