Grochowo Pierwsze

Sołtys: Monika Laskowska
e-mail: @
telefon: 721 521 492
www: www.grochowopierwsze.e-sztutowo.pl
Uchwała Nr 1 / 2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grochowo Pierwsze
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku

pobierz_pdf


Niestety nie otrzymuję żadnych materiałów do publikacji.