Łaszka

Sołtys: Teodozja Jachimczyk
e-mail: @
telefon: 505 725 767
www: www.laszka.e-sztutowo.pl
Uchwała Nr 2 / 2016
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łaszka
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku

pobierz_pdf


Niestety nie otrzymuję żadnych materiałów do publikacji.