Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich


Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo

Organizacja Dni Rybaka w Kątach Rybackich

Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr 00305-6523.2-SW1110499/19/20 z dnia 10.07.2020 r.

Koszt całkowity: 117 566,94 zł

Dofinansowanie: 99 916,00 zł

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybackiego oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia Dni Rybaka w Kątach Rybackich.

Opis projektu:

Planowana operacja wpisuje się w cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych oraz cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Projekt zakłada organizację wydarzenia mającego na celu promocję szeroko rozumianego rybołówstwa oraz promocję ryby, jako lokalnego produktu oraz wydanie materiałów promocyjnych promujących obszar LGR.  Wydarzenie o nazwie Dni Rybaka zaplanowane od 28 czerwca do 4 lipca oraz 20 sierpnia w Kątach Rybackich w porcie nad Zalewem Wiślanym, zakłada organizację szeregu działań składających się na duże wydarzenie kulturalno- promocyjne nawiązujące do tradycji rybołówstwa. W jego skład wejdą: warsztaty szkutnicze, wiązania węzłów połączone ze zwiedzaniem Muzeum Zalewu Wiślanego, organizację koncertu plenerowego z udziałem zespołu muzycznego, z programem artystycznym dla dzieci o tematyce morskiej oraz pokazu kulinarnego opartego na daniach z ryb, stanowiącego element promocji spożycia produktów rybnych. Uroczystość ta adresowana jest do całego środowiska rybackiego, mieszkańców regionu Mierzei Wiślanej i Lokalnej Grupy Rybackiej silnie powiązanych tradycjami rybackimi.

W projekcie zaplanowano również szereg działań promujących obszar LGR. Zaplanowano wydanie gadżetów promocyjnych, które posłużą jako: nagrody w konkursach organizowanych podczas imprezy; upominki dla uczestników warsztatów, gadżety promocyjne rozdawane uczestnikom imprezy na stoisku promocyjnym.

Potencjalnymi uczestnikami imprezy są mieszkańcy Gminy Sztutowo oraz Gmin objętych LSR, a także turyści wypoczywający w szczególności na terenie Gminy Sztutowo.  Impreza będzie ogólnodostępna i nieodpłatna.

Strona Lokalnej Grupy Rybackiej: Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei

 
Twój adres IP to:   100.26.176.111
Twój HOST to:   ec2-100-26-176-111.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code