__________________________________________________________________________________________________________________

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego, kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Sztutowo dla nieruchomości zamieszkałych i mieszanych odbędzie się w dniach 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., dla nieruchomości niezamieszkałych odbędzie się w dniu 13.05.2024 r.

Wyżej wymienione odpady zostaną odebrane wyłącznie od osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sztutowo.

(więcej…)

Płukanie sieci wodociągowej


W imieniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informujemy, że w dniach od 08.04.2024 roku do 17.04.2024 roku nastąpi kontynuacja planowanych prac związanych z płukaniem sieci wodociągowej. Prace odbywać się będą w godzinach nocnych, od ok 23:00 do 5:00 w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do godz. 5:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia.

(więcej…)

Zebranie wiejskie Sołectwa Kąty Rybackie odbędzie się w bibliotece

Sołtys wsi Kąty Rybackie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 17:30 w bibliotece w miejscowości Kąty Rybackie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Wyrażenie opinii mieszkańców w sprawie sprzedaży działki nr 324/5 o pow. 0,0167 ha, położonej w obrębie Kąty Rybackie, która z uwagi na swoje przeznaczenie służy upowszechnianiu kultury, sportu, ochronie zdrowia i oświaty.
2. Omówienie funduszu sołeckiego na rok 2024.
3. Omówienie i ustalenie lokalizacji miejsc postojowych pojazdów wolnobieżnych typu melex, na terenie sołectwa.
4. Sprawy różne.

Sołtys wsi Kąty Rybackie
Tomasz Derencz

Zebranie wiejskie Sołectwa Kobyla Kępa

Sołtys wsi Kobyla Kępa zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kobylej Kępie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie bieżących spraw i problemów mieszkańców.
3. Omówienie planowanego przebiegu wodociągu na Kobylej Kępie.
4. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Kobyla Kępa
Grzegorz Kucharski

Zebranie wiejskie Sołectwa Groszkowo

Sołtys wsi Groszkowo zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Groszkowie.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania.
2. Omówienie stanu realizacji zadania –„Remont drogi gminnej nr 180 057G w Groszkowie”.
3. Sprawy różne.
3. Zakończenie zebrania.

Sołtys wsi Groszkowo
Leszek Trznadel

Strona 3 z 512345