__________________________________________________________________________________________________________________

Zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka

Sołtys wsi Łaszka zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Łaszce.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia
    środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys wsi Łaszka
Anita Knap

Wystawa ”Spacer wśród kwiatów”


Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne i Biblioteka Publiczna w Sztutowie zapraszają na wystawę, której motywem przewodnim są kwiaty.

Autorkami prac są członkinie STK i osoby zaprzyjaźnione.

Wystawa ”Spacer wśród kwiatów” do obejrzenia w bibliotece w okresie 27.04-31.05.2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością artystyczną mieszkańców naszej gminy i do współpracy osoby zainteresowane działalnością  lokalnego stowarzyszenia.

Kontakt w bibliotece.

Źródło: Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo =>

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego, kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Sztutowo dla nieruchomości zamieszkałych i mieszanych odbędzie się w dniach 08 – 09 maja 2023 r., dla nieruchomości niezamieszkałych odbędzie się w dniu 15.05.2023 r.

Wyżej wymienione odpady zostaną odebrane wyłącznie od osób objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sztutowo.

(więcej…)

Zebranie wiejskie Sołectwa Grochowo Pierwsze

Wójt Gminy Sztutowo zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Grochowo Pierwsze, które odbędzie się w pomieszczeniu socjalnym gospodarstwa rolnego w dniu 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00.

 I – Termin zebrania  – godz.  17.00 – wymagana na zebraniu 1/5 uprawnionych do głosowania

 II – Termin  zebrania – godz. 17.15 – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

(więcej…)

Strona 7 z 1012345678910