Sesja Rady Gminy Sztutowo – 11 maj


11 maja 2023 roku (czwartek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

LII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 11 maja 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 399/1 o pow. 0,2936 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 403/1 o pow. 0,1111 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Gminę Sztutowo w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości tj. działki nr 409/1 o pow. 0,7941 ha, położonej obręb Sztutowo, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00043773/8 na rzecz Muzeum Stutthof w Sztutowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sztutowo w 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.221.66.130
Twój HOST to:   ec2-44-221-66-130.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code