Sesja Rady Gminy Sztutowo – 19 kwiecień


19 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XXXIX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 19 kwietnia 2022r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Sztutowo w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie za 2021 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.222.64.76
Twój HOST to:   ec2-44-222-64-76.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code