Sesja Rady Gminy Sztutowo – 19 styczeń


19 stycznia 2024 roku (piątek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję:

LIX SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 19 stycznia 2024r. na godz. 9.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrot kosztów pogrzebu realizowanych przez Gminę Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2024-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 718/8 położonej w Grochowie Drugim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 316/8 położonej w Sztutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 382/161 położonej w Sztutowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 16 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej dz.nr 341/16 położonej w Sztutowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 67 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 33 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 30 m 2 dz.nr 197/1 położonej w Sztutowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej 50 m 2 dz.nr 25/4 położonej w Grochowie Pierwszym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 182 położonej w Łaszce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej dz.nr 489 położonej w Kątach Rybackich.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej dz.nr 342/19 i 342/20 położonych w Kątach Rybackich.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na działce 356/10 w Sztutowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Łaszce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowej działka Nr 230 położonej w Łaszce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 25. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.
 27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.222.64.76
Twój HOST to:   ec2-44-222-64-76.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code