Sesja Rady Gminy Sztutowo – 22 grudzień


22 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

XLVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 22 grudnia 2022r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Sztutowo
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sztutowo na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w roku 2023 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Odczytanie Uchwały Nr 198/g283/F/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
 13. Odczytanie Uchwały Nr 199/g283/P/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2022r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Sztutowo na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 60/5 położonej w Sztutowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 770/2 położonej w Kątach Rybackich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 349/4 położonej w Sztutowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 470 położonej w Kątach Rybackich.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat działki Nr 382/160 położonej w Sztutowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 349/4 położonej w Sztutowie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 338/14 położonej w Kątach Rybackich.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 332/7 położonej w Sztutowie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat działki Nr 25/5 i części działki nr 25/6 położonej w Grochowie Pierwszym.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat działki Nr 718/12 położonej Grochowie Drugim.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części działki Nr 107 położonej w Łaszce.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat części działki Nr 780 położonej w Kątach Rybackich.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 292/4 położonej w Sztutowie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 207 położonej w Łaszce.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu nieruchomości – części pomieszczenia socjalnego w budynku zlokalizowanym w porcie w Kątach Rybackich ul. Rybacka 64 A na okres do 3 lat.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości tj. działki Nr 247/6 o pow. 2098 m 2, położonej w Kątach Rybackich oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki Nr 382/194 położonej w obrębie geodezyjnym Sztutowo w drodze bezprzetargowej.
 32. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 33. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 34. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.210.77.73
Twój HOST to:   ec2-44-210-77-73.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code