Sesja Rady Gminy Sztutowo – 24 styczeń (sesja zdalna)


24 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 08.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) zwołuję:

XXXV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 24 stycznia 2022r. na godz. 8.00,
która odbędzie się w trybie zdalnym

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych , mieszanych i niezamieszkałych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Sztutowo.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022-2025.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   44.200.117.166
Twój HOST to:   ec2-44-200-117-166.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code