Sesja Rady Gminy Sztutowo – 31 marzec


31 marca 2023 roku (piątek) o godz. 08.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Sztutowo.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.
 

 

 

 
 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 55 ze zmianami) zwołuję:

LI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 31 marca 2023r. na godz. 8.00
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Sportu i Turystyki Rady Gminy Sztutowo na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2023 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów na rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sztutowo konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Sztutowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łaszka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sztutowo na lata 2022-2024” za 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części działki nr 180/2 obręb Łaszka o pow. 2400 m 2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części działki nr 341/17 obręb Sztutowo o pow. 3000 m 2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części działki nr 382/102 obręb Sztutowo o pow. 444 m 2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Sztutowo od Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na okres 10 lat nieruchomości lokalowej o pow. 39 m2 , położonej w budynku przy ul. Rybackiej 64 w Kątach Rybackich na potrzeby biura informacji turystycznej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody /nie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat części nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie i w Kątach Rybackich oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie i w Kątach Rybackich ( będzie procedowana w przypadku nie podjęcia uchwały Nr 23).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej – działki Nr 790/5 położonej w obrębie Kąty Rybackie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 99/2 o pow. 0,4224 ha, położonej w Sztutowie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztutowo w latach 2023-2027.”
 28. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 29. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

 
Twój adres IP to:   3.227.240.72
Twój HOST to:   ec2-3-227-240-72.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code