Sprawozdanie sołtysa Kątów Rybackich


Witam Państwa,

Drodzy Państwo, Sołtys ustawowo, jako funkcjonariusz publiczny, jest zobowiązany do corocznego sprawozdania ze swojej działalności, które musi przedstawić mieszkańcom swego Sołectwa. Tradycyjnie jak co roku przedstawiłem je na Zebraniu Wiejskim, wywiesiłem na tablicy ogłoszeń, jak również publikuję je na stronach internetowych.

 

Od przedstawienia Państwu ostatniego sprawozdania odbyły się:
1) Dwa Zebrania Wiejskie,
2) Siedem posiedzeń Rady Sołeckiej,
Na spotkaniach staraliśmy się rozmawiać i rozwiązywać sprawy dotyczące: integracji mieszkańców, udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych. Ustalaliśmy harmonogram wspólnych prac na rzecz sołectwa, pomocy sąsiedzkiej, rozwoju Kątów Rybackich oraz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, tworzyliśmy w imieniu mieszkańców Sołectwa Kąty Rybackie pisma do władz, które dotyczyły:
spraw bezpieczeństwa, (przejścia dla pieszych),
dróg wojewódzkich (przejścia dla pieszych, ścinki poboczy wzdłuż drogi 501,),
dróg gminnych (ul. Portowa, Brzozowa, Akacjowa, Kasztanowa, Bursztynowa),
dróg powiatowych (odwodnienie ul Morska),
budynków (Świetlica),
przystanków autobusowych,
gospodarki odpadami,
porządku na terenie sołectwa (koszenie, sprzątanie),
odśnieżania dróg.
Niektóre sprawy udało się załatwić, niektóre są w fazie realizacji, a na niektóre niestety potrzebujemy czasu i argumentów.
3) Jako Sołtys uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Rady Gminy Sztutowo i w Posiedzeniach Komisji Stałych.
Na każdej Sesji rady Gminy przedstawiałem Radzie i Wójtowi zapytania, wnioski, wątpliwości mające na celu poprawę bytu mieszkańców sołectwa i gminy.
4) Zorganizowałem spotkania integracyjne takie jak:
Dzień dziecka w roku 2016, 2017,
Dni seniora w roku 2016, 2017,
Mikołajki dla dzieci,
Trzy spotkania integracyjne dla dzieci z dziećmi z innych sołectw naszej Gminy,
Dwie akcje ekologiczne sprzątanie Kątów Rybackich.
Podczas organizowania każdej uroczystości zawsze mogłem liczyć na: Rada sołecka, Gospodynie z Kątów, Radni z Kątów, Panie z Biblioteki, Świetlicy, Policja, Straż Pożarna.
5) Pomagałem w organizacji oraz uczestniczyłem w
 zabawie karnawałowej,
festynie  na zakończenie wakacji,
w roku 2016 i 2017 w organizacji i obchodach Dnia Rybaka,
WOŚP rok 2016, 2017 (ok. 1200 zł przez dwa lata),
w dożynkach powiatowych w 2016 ( wygrany konkurs Piękna Wieś),
w dożynkach gminnych w 2017 r.
6) Jestem reprezentantem naszej gminy w Radzie LGD ( rozdzielanie środków unijnych Urzędu Marszałkowskiego).
7) Jako sołtys biorę udział w akcjach dystrybucji jabłek i żywności dla osób potrzebujących na terenie naszego sołectwa.
8) Po raz drugi włączyłem się w Szlachetną Paczkę dzięki czemu dwóm rodzinom z Kątów Rybackich udzielono pomocy.
9) Współpracuję z GOPS i Dzielnicowym w temacie bezpieczeństwa i wspierania i pomocy rodzinie.
10) Założyłem fundację „Przez Mierzeję” aby integrować, promować i współpracować z całą Mierzeją, udzielam osobowości Prawnej grupom nieformalnym dzięki czemu te grupy mogą również działać na rzecz Mierzei i mogą pozyskiwać środki na realizację ciekawych projektów.
11) W grudniu 2016 roku przeprowadziłem konsultacje społeczne między mieszkańcami ul. Brzozowej a Wójtem Gminy (przebudowa transformatora).
12) Na wniosek mieszkańców Skowronek udało się ze Skowronek utworzyć odrębną osadę, wchodzącą w skład sołectwa Kąty Rybackie.
13) W styczniu brałem udział pomagałem w zabezpieczaniu Kątów Rybackich podczas cofki na Zalewie Wiślanym (Wielkie dzięki dla Urzędu Morskiego i naszej Straży Pożarnej).
14) Uczestniczę w spotkaniach na których powstaje Strategia wspierania Rodziny na najbliższe lata.
15) Uczestniczę w spotkaniach nad budową projektu budżetu gminy na rok 2018.
16) Biorę udział w spotkaniach dotyczących gospodarki komunalnej na terenie naszej Gminy.
17) Uczestniczyłem w 6 spotkaniach dotyczących przekopu mierzei Wiślanej (Dwa w Warszawie, dwa w Elblągu, jedno w Krynicy Morskiej, Jedno w Kątach Rybackich). Na każdym spotkaniu podnosiłem aspekt remontu drogi 501 wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zabezpieczenia przekopu tak aby nie powstało zagrożenie powodziowe oraz sensownej realizacji inwestycji tak aby nie była uciążliwa dla mieszkańców.
18) Trzykrotnie udało mi się zaprosić do Kątów radio plus, raz Polsat i raz Program trzeci polskiego radia ( do nagrywania materiałów promujących Kąty Rybackie i gminę zawsze zapraszałem naszych lokalnych liderów ).
19) Jako Sołtys jestem odpowiedzialny za realizację funduszu sołeckiego który corocznie uchwalacie Państwo na zebraniu wiejskim.

Fundusz sołecki roku 2016 udało się zrealizować w 100% wyglądał następująco:
1. Dofinansowanie remontu Filii Biblioteki Publicznej w Kątach Rybackich w kwocie 5000 zł.
2. Zakup stojaków na rowery przed Biblioteka Publiczną i ośrodkiem zdrowia w Kątach Rybackich w kwocie 500 zł.
3. Doposażenie sali sołectwa przy ośrodku zdrowia w Kątach Rybackich (krzesła ) w kwocie 617 zł.
4. Zakup i montaż halogenu zmierzchowego na ścianę świetlicy w Kątach Rybackich w kwocie 300 zł.
5. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Kąty Rybackie 1500 zł.
6. Produkcja uniwersalnego banneru promującego Dni Rybaka do zawieszenia nad ulicą Rybacką w Kątach Rybackich 500 zł.
7. Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Kąty Rybackie: w łącznej kwocie 5000 zł.
8. Dofinansowanie zespołu Mała Mi (koszulki, buty ) w kwocie 1500 zł.
9. Doposażenie świetlicy środowiskowej w Kątach Rybackich (regały, koszulki, dla dzieci) w kwocie 3000 zł.
10. Zakup koszy na śmieci, które zostaną ustawione na stałe przy altankach obok boiska w Kątach Rybackich w kwocie 500 zł.
11. Zakup i położenie polbruku pod altankami obok boiska w Kątach Rybackich w kwocie 6000 zł.
12. Zakup i położenie kafelek na schodach i podeście przy ośrodku zdrowia w Kątach Rybackich w kwocie 1000 zł.
13. Dofinansowanie imprezy promującej Kąty Rybackie Dni Rybaka w kwocie 4000 zł.

Kończymy realizację funduszu Sołeckiego na rok 2017
Zrealizowaliśmy już:
1. Dofinansowanie imprezy promującej Kąty Rybackie Dni Rybaka w kwocie 10.000 zł.
3. Doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich(dwa nowe bujaki i piaskownica) w kwocie 4354 zł.
3. Zakup siatek do bramek na boisko w Kątach Rybackich w kwocie 700 zł.
4. Środki pieniężne przeznaczone na remonty dróg gminnych w Kątach rybackich w kwocie 2000 zł (udało się poprawić ulicę Portową).
5. Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Kąty Rybackie w kwocie 4000 zł.
6. Zakup ławek w ciągach spacerowych w kwocie 3200 zł (jedna nowa ławka przy Krzyżu i trzy nowe na ulicy Piaskowej).
7. Wykonanie oświetlenia w sołeckich altankach w Kątach Rybackich w kwocie 1500 zł.
8. Dofinansowanie zespołu Mała Mi Przy Bibliotece w Kątach Rybackich w kwocie 2500 zł.
9. Zakup termosu na potrzeby sołectwa w kwocie 300 zł.
Pozostało tylko kupić piłkarzyki i zestaw nagłaśniający.

Kończąc sprawozdanie wierzę iż to co robimy wraz z Radą Sołecką, spotyka się z Państwa aprobatą. Oczywiście wszystko to co się wydarzyło w Kątach Rybackich nie było by możliwe bez licznego grona sponsorów za co serdecznie dziękuje Przede wszystkim jednak serdecznie dziękuję mieszkańcom którzy włączają się w działania na rzecz Sołectwa i Gminy dziękuję też za pomoc Gospodyniom z Kątów, paniom ze świetlic środowiskowych, Paniom z Biblioteki Gminnej i dzieciom Tylko przy wspólnym zaangażowaniu możemy liczyć na sukces naszej Wsi i Gminy.

Sołtys Sołectwa Kąty Rybackie i Skowronki
Robert Zieliński

 
Twój adres IP to:   3.236.222.124
Twój HOST to:   ec2-3-236-222-124.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code