Zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka

Wójt Gminy Sztutowo zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Łaszka, które odbędzie się w dniu 27  lutego 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Łaszce.

Szczegóły obrad w rozwinięciu.

TEMATYKA ZEBRANIA :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania celem
     prowadzenia dalszej części zebrania.
3. Przedstawienie tematyki zebrania .
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od 12.02.2015r do dnia 12.02.2019 r.
5. Wybory Sołtysa Wsi .
     a/ zgłaszanie kandydatur na Sołtysa Wsi.
     b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na Sołtysa Wsi .
     c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .
     d/ ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Sołtysa Wsi poprzez odczytanie protokółu Komisji Skrutacyjnej
          przez Przewodniczącego Komisji
6. Ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej – zgodnie ze Statutem Sołectwa może ona wynosić od 3-9
     członków.
7. Wybory członków Rady Sołeckiej .
     a/ zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej .
     b/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania tajnego na członków Rady
          Sołeckiej .
     c/ przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego .
     d/ ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Sołeckiej poprzez odczytanie protokółu Komisji
          Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Komisji
8. Wolne wnioski i zapytania .
9. Zakończenie zebrania .

Bardzo proszę o niezawodny udział w zebraniu wiejskim.

WÓJT GMINY
Robert Zieliński

 
Twój adres IP to:   44.210.77.73
Twój HOST to:   ec2-44-210-77-73.compute-1.amazonaws.com

 

Dodaj komentarz

Pola wymagane, sa oznaczone symbolem *

*

code